Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Tłumienie i izolacja wybuchu

Tłumienie i izolacja wybuchu

Tłumienie i izolacja wybuchu

wstecz

Tłumienie, dekompresja lub izolacja wybuchu stanowi sposób ochrony instalacji przemysłowych przed ich zniszczeniem. Głównym celem działania systemów HRD jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do poziomu nie powodującego zniszczenia urządzenia bądź obiektu. Doskonale nadają się do zabezpieczania takich obiektów jak: zbiorniki, silosy, młyny, filtry, cyklony, systemy filtracyjne, wentylacyjne, suszarki, kruszarki, mieszarki oraz wiele innych urządzeń. Systemy zabezpieczając można podzielić na następujące grupy:

 • Systemy tłumienia wybuchu HRD
 • Systemy izolowania wybuchu
 • Systemy dekompresji i odciążenia wybuchu

 

         

Analizy wytrzymałości urządzeń i obiektów technologicznych

Obliczenia wytrzymałościowe dla zabezpieczanych obiektów są podstawą do doboru urządzeń i konstrukcji zabezpieczeń przed wybuchem.

 • Inwentaryzacja obiektów i całych instalacji
 • Skanowanie laserowe 3D
 • Pomiary grubości ścianek i elementów konstrukcji
 • Opracowywanie modelów komputerowych do obliczeń
 • Obliczenia wytrzymałościowe i symulacje

 

Dobór systemu zabezpieczenie przed wybuchem HRD

Ciśnienie wybuchu pyłów najczęściej wynosi od 6 do 9 bar i jest to wartość która przekracza wytrzymałość konstrukcyjną większości maszyn i urządzeń. Systemy zabezpieczeń służą do ograniczania skutków wybuchu poprzez redukcję ciśnienia wybuchu do wartości akceptowalnej, zazwyczaj poniżej 1 bar.

 • Dobór ilości butli z środkiem tłumiącym wybuch
 • Lokalizacja miejsc instalacji komponentów systemu HRD
 • Wybór struktury działania detektorów wczesnej fazy wybuchów
 • Obliczanie wymaganych powierzchni membran dekompresyjnych

 

 

Modernizacja obiektu i montaż systemu zabezpieczeń

ASE zapewnia kompleksową realizację projektów związanych modernizacją obiektów i urządzeń technologicznych pod kontem zabezpieczeń przed wybuchem.

 • Wykonywanie projektów branż: budowlanej, konstrukcyjnej, mechanicznej oraz elektrycznej
 • Uzyskiwanie zezwoleń i wymaganych dopuszczeni dla danego typu obiektów
 • Wykonawstwo prac, modernizacje i przeróbki obiektów
 • Montaż systemów zabezpieczeń
 • Nadzór nad prowadzeniem inwestycji
 • Odbiór i uruchomienie instalacji

 

Komora badawcza do przeprowadzania wybuchów

Firma ATEX producent systemów tłumienia wybuchu HRD posiad największą na świecie komorę do przeprowadzania testów wybuchów. Komora ma objętość 145 m3 oraz umożliwia przeprowadzanie kontrolowanych eksplozji o maksymalnym ciśnieniu 17,6 bar.

 • Kontrolowane eksplozje różnych materiałów
 • Wyznaczanie parametrów wybuchowości substancji
 • Testowanie zaprojektowanych rozwiązań
 • Prowadzenie prac rozwojowo badawczych
 • Możliwość rejestrowania video przebiegu eksplozji