Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
System zarządzania flotą detektorów przenośnych iNet

System zarządzania flotą detektorów przenośnych iNet

System zarządzania flotą detektorów przenośnych iNet

wstecz

iNet - System zarządzania flotą detektorów przenośnych

Firma Automatic Systems Engineering jest oficjalnym przedstawicielem technicznym i handlowym producenta zaawansowanych detektorów przenośnych Industrial Scientific. Producent posiada fabryki w USA, Francji, oraz Niemczech, natomiast centrum badawczo rozwojowe znajduje się w Pittsburgu w USA. Głównym celem działalności firm Automatic Systems Engineering i Industrial Scientific jest dostarczanie nowoczesnych detektorów

gazu oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem lub zatruciem. Osiągnięciem w skali światowej jest stworzenie systemu iNet służącego do zarządzania flotą detektorów w przesiębiorstwie i prowadzącego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

iNet - System zar ządzania flotą detektorów pr zenośnych

Czym jest system iNet?

iNet to system zarządzania i eksploatacji upraszczający użytkowanie detektorów gazów, ich serwis, kalibrację oraz administrację i kontrolę nad wydatkami. Użytkownik końcowy korzysta jedynie z detektorów oraz stacji dokujących (DSX) podłączonych do internetu, kalibrując detektory oraz wykonując testy funkcjonalne. Konfiguracja i zarządzanie flotą detektorów odbywa się za pomocą aplikacji internetowej iNet Control dostępnej z poziomu każdego komputera PC poprzez aplikację www. Modele detektorów zgodne z iNet to: GasBadge Pro, Tango TX1, MX4 Ventis, Ventis Pro 4, Ventis Pro 5 i MX6 iBrid.

 • Detektory gazu jako kompleksowa usługa łącząca zakup, eksploatację i serwis
 • Kalibracja i test detektorów (Bump Test)
 • Nie jest potrzebny serwis zewnętrzny – brak dodatkowych kosztów
 • Program All-inclusive: części zamienne, sensory pomiarowe w cenie systemu
 • Archiwizacja danych pomiarowych, wyświetlanie alarmów
 • Informowanie o konieczności wykonania kalibracji, zużywających się sensorach
 • Dostęp do wszystkich informacji za pomocą konta www

Jak działa system iNet?

System umożliwia wgląd w status urządzeń: stan i zużycie celek pomiarowych, informacje o alarmach i przekroczeniach dopuszczalnych stężeń oraz aktualizację oprogramowania. iNet jest kompletnym programem gwarantującym przejęcie przez firmę zewnętrzną, na zasadach zbliżonych do outsorsingu lub leasingu, odpowiedzialności związanej z utrzymywaniem floty detektorów w sprawności. Takie czynności jak kalibracja, sprawdzanie, testowanie, wystawianie certyfikatów kalibracji detektorów najlepiej powierzyć firmie zewnętrznej o największych kompetencjach i doświadczeniu. W przypadku systemów detekcji, żadna inna firma nie ma większych kompetencji niż producent urządzeń - detektorów.

Jak działa system iNet

Stacje dokujące serii DSX iNet

 

DSXi iNet Cloud

DSX-L Local Server

DSX Standalone

- Połączenie z siecią iNet (iNet pełny lub podstawowy)

- Przechowywanie danych w „Chmurze”

- Dostęp do panelu iNet Control

- Dostęp do raportów, harmonogramów

- Połączenie z lokalnym serwerem

- Wymaga oprogramowania DSS i DSSAC

- Dane przechowywane na lokalnym serwerze

- Dostęp do raportów, ustawień

- DSX Standalone

- Działa jako zwykła stacja kalibracyjna

- Nie wymaga podłączenia do Internetu lub komputera

- Umożliwia wydruk certyfikatów kalibracji poprzez USB

- Można ją aktywować i podłączyć do iNet Cloud

 

Stacje dokujace DSX

 

iNet Cloud pełny

iNet Cloud podstawowy

- Leasing detektorów i stacji dokujących

- Wykonywanie kalibracji i bump testów

- Serwis i diagnostyka detektorów

- Program All Inclusive (sensory, baterie)

- Wieczysta gwarancja na detektory

- Dostęp do aplikacji iNet Control

- Archiwizacja danych pomiarowych

- Brak dodatkowych kosztów

- Umowa podpisywana na 48 miesięcy

- Wymagane połączenie z internetem

- Tradycyjny zakup detektorów i stacji dokujących

- Wykonywanie kalibracji i bump testów

- Serwis i diagnostyka detektorów

- Dostęp do aplikacji iNet Control

- Archiwizacja danych pomiarowych

- Umowa na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy

- Wymagane połączenie z internetem

 

Aplikacja www – iNet Control


Aplikacja www – iNet ControlAplikacja www – iNet Control

 

 • Dostęp do aplikacji poprzez www z każdego komputera z dostępem do Internetu
 • Podgląd całej floty detektorów oraz stacji dokujących
 • Podgląd aktualnego statusu urządzeń: stanu zużycia sensorów, ilości gazu kalibracyjnego
 • Wgląd w trendy pomiarowe, wydruk wykresów, archiwizacja pomiarów, sytuacji alarmowych
 • Drukowanie raportów, certyfikatów kalibracji
 • Zdalna konfiguracja detektorów, tworzenie profili użytkowania
 • Tworzenie harmonogramów kalibracji i testowania detektorów
 • Wykonywanie kalibracji i testów funkcjonalnych na żądanie
 • Aplikacja dostępna w języku polskim

 

O popularności rozwiązania świadczy fakt, że w 2015 roku liczba detektorów zarejestrowanych w programie iNet przekroczyła 164 tysięcy. iNet obecnie dostępny jest w 28 krajach na całym świecie i posiada zarejestrowanych 6500 firm i użytkowników. Każdego dnia odczytuje kilkadziesiąt tysięcy transferów danych, kilka tysięcy alarmów z około 17700 stacji dokujących.

iNet

 

 

iNet w liczbach

 

- 280,000,000,000+ Odczytów Datalog dziennie

- 17,600,000+ Alarmów każdego dnia

- 138,000+ Detektorów gazu w usłudze iNet

- 17,700+ Stacji dokujących w sieci iNet

- 6,500+ Klientów korzystających z iNet

- 11 Lat doświadczenia z systemem z iNet

- 28 Krajów w którym jest iNet

- 5 Polskich firm korzysta z iNet

iNet w liczbach

 

Korzyści z systemu iNet

BEZPIECZEŃSTWO

 • iNet to system bezpieczeństwa zapewniający prawidłowe działanie detektorów
 • Testowanie detektorów przed każdym użyciem
 • Analiza danych pomiarowych, zdarzeń alarmowych
 • Detektory są sprawne i skalibrowane wtedy kiedy ich potrzebujemy

WYGODA

 • Uproszczenie czynności związanych z utrzymaniem detektorów w sprawności
 • Serwis i kalibracje wykonywane za pomocą posiadanych stacji dokujących
 • Panel iNet Control prezentujący wszystkie informacje o detektorach i stacjach dokujących
 • Informowanie o konieczności kalibracji, wymianie zużytego sensora
 • Automatyczna wysyłka części zamiennych prosto z fabryki do użytkownika

OSZCZĘDNOŚCI

 • Zakup detektorów, serwis i eksploatacja zintegrowana w jedną usługę
 • Samodzielne wykonywanie testów funkcjonalnych (bump test) przed każdym użyciem oraz kalibracji
 • Brak potrzeby wynajmowania serwisu zewnętrznego
 • Całkowite planowanie kosztów zakupu i serwisowania detektorów
 • Stała cena przez okres obowiązywania umow
 • Brak ukrytych kosztów