Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego

wstecz

Total Safety Commander - System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego

 

Platforma do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych (często o znaczeniu krytycznym) stanowi obecnie dobrze przygotowaną i sprawdzoną propozycję dla przemysłu do realizacji zadań wynikających z konieczności przygotowania i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.

 

TSCom pozwala na stałe monitorowanie i doskonalenie niezawodności realizacji kluczowych funkcji bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i ich efektywną realizację w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego.

 

TSCom to propozycja wypływająca z doświadczeń obiektowych w polskim przemyśle, która pozwala w optymalny i skuteczny sposób zrealizować wymogi dyrektywy SEVESO w odniesieniu do konieczności systemowego zarządzania bezpieczeństwem oraz innych branżowych zaleceń

 

Integrator systemów bezpieczeństwa:

  • Jedno miejsce, jeden ekran, integracja wszystkich systemów bezpieczeństwa
  • Platforma wsparcia bezpieczeństwa obiektów przemysłowych
  • Sprawdzony produkt dla przemysłu
  • Stałe monitorowanie i doskonalenie niezawodności kluczowych funkcji bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i ich efektywna realizacja w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego, katastroficznego
  • Opracowany na podstawie doświadczeń obiektowych w polskim przemyśle, które pozwalają w optymalny i skuteczny sposób zrealizować wymogi Dyrektywy SEVESO III w odniesieniu do konieczności systemowego zarządzania bezpieczeństwem oraz innych zaleceń branżowych
  • TSCom może być wdrażany etapami, pozwala na uzyskanie lepszych warunków asekuracji i reasekuracji obiektów przemysłowych