Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
System detekcji gazów

System detekcji gazów

System detekcji gazów

wstecz

System detekcji tlenia

System wykrywa pożary tlące za pomocą wielosensorowych detektorów gazu OLCT80Dust wyposażonych w 1, 2 lub 3 sensory pomiarowe

 

System detekcji spalin i LPG

System CPS został zaprojektowany do ochrony życia i zdrowia ludzi znajdujących się w takich obiektach jak: garaże podziemne, tunele, akumulatorownie, kotłownie. Zapewnia monitoring atmosfery pod kątem obecności gazów wybuchowych oraz toksycznych będących wynikiem spalania węgla oraz innych paliw płynnych i gazowych.

 

Bezprzewodowy system detekcji

Struktura sieciowa odporna na uszkodzenia Systemy detekcji gazu wykorzystujące technologie bezprzewodowe to kolejny krok rozwoju przemysłowych systemów bezpieczeństwa. Rozwiązania bezprzewodowe to niższy koszt wykonania instalacji, szybsza integracja oraz niezawodność systemu porównywalna lub większa niż tradycyjne systemy przewodowe.

 

Zintegrowany system detekcji ognia i gazu