Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Projekty Unijne

Projekty Unijne

Projekty Unijne

wstecz

 

Firma ASE uzyskała dofinansowanie ze środków PO Inteligentny Rozwój na projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych i kompleksowych systemów bezpieczeństwa przemysłowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym oraz wiedzy eksperckiej i budowania kompetencji”. Przedmiotem projektu jest stworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego realizującego badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie nowych możliwości rozwoju systemów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, a także zajmującego się weryfikacją założeń technicznych niezbędnych do projektowania i badania prototypów nowych usług.

 

1. Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2016

 (Postępowanie unieważnione)

 

 

2. Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2016

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na realizację robót remontowo-budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 

Informacja dla wykonawców, którzy złożyli w dniu 13.09.2016r. ofertę w postępowaniu na roboty remontowo-budowlane związane z utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 

Zapytanie na roboty remontowo – budowlane związane z realizacją projektu pod tytułem „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych i kompleksowych systemów bezpieczeństwa przemysłowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym oraz wiedzy eksperckiej i budowania kompetencji."

 

Załączniki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o uzupełnienie w dokumentacji o opis techniczny dla systemów teletechnicznych.

 

Odp.: Jest to projekt budowlany- nie zawiera opisu.

 

 

2.  Brak schematu strukturalnego systemu SSP prosimy o uzupełnienie.

 

Odp.: Należy przewidzieć 2 pętle dozorowe + sygnalizacyjna. Inwestor dopuszcza łączoną centralę włamaniową z SSP(np. SATEL) obecnie posiada  takie rozwiązania.

 

 

3.  Proszę o wskazanie lokalizacji centrali systemu SSP.

 

Odp.: Na wszystkie elementy aktywne przewidziane jest pomieszczenie serwerowni 2,7.

 

 

4.  Czy system SSP będzie odrębnym systemem dla tego fragmentu budynku? Czy będzie połączony z istniejącym system? Jeżeli planowana jest integracja proszę o informację jaki system jest zainstalowany na istniejącej części budynku.

 

Odp.: Należy przewidzieć do wyceny autonomiczny system na wymieniony zakres. Obecnie zainstalowany jest system „combo” firmy Satel.

 

 

5.  Na planach rozmieszczenia urządzeń systemu SSP nie uwzględniono ROP-ów oraz modułów liniowych proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: Należy przewidzieć po Ropie z dwóch krańców korytarza.

 

 

6.  Brak schematu strukturalnego systemu LAN proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: Wszystkie kable z gniazd konsolidowane są na patchpanelu w serwerowni.

 

 

7.   Proszę o wskazanie lokalizacji głównego punktu dystrybucyjnego.

 

Odp.: Na wszystkie elementy aktywne przewidziane jest pomieszczenie serwerowni 2,7

 

 

8.   Czy nowy  punkt dystrybucyjny będzie połączono z istniejącym na obiekcie? Jeżeli tak to proszę o uszczegółowienie projektu w tym zakresie.

 

Odp.: Należy przewidzieć do wyceny autonomiczny system na wymieniony zakres.

 

 

9.   Proszę o uszczegółowienie co to jest punk konsolidacyjny (z jakich typów i ilości gniazd się składa, sposób montażu itp.).

 

Odp.: Punkt konsolidacyjny (4xRJ-45;hdmi;display port, 3 x 230V)

 

 

10. Brak schematu strukturalnego dla systemu CCTV proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: To jest projekt budowlany, nie będzie schematu strukturalnego.

 

 

11. Proszę o podanie podstawowych parametrów kamer wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Odp.: Wszystkie full HD 2/3MP

 

 

12.  Czy rejestrator sieciowy należy umieścić razem w szafie LAN?

 

Odp.: Tak.

 

 

13. Czy projektant przewiduje stanowisko CCTV? Jeżeli tak proszę o wskazanie lokalizacji?

 

Odp.: Nie jest przewidziane stanowisko CCTV.

 

 

14.  Brak schematu strukturalnego systemu SSWiN i KD proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: To jest projekt budowlany, nie będzie schematu strukturalnego

 

 

15.  Proszę o wskazanie lokalizacji centralki systemu KD.

 

Odp.: Na wszystkie elementy aktywne przewidziane jest pomieszczenie serwerowni 2,7.

 

 

16.  Brak tras kablowych dla instalacji teletechnicznych proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: Równolegle do tras elektrycznych w dedykowanych  korytach kablowych osobno od linii elektrycznych zachowując wymagane odległości(0,3-0,5m).

 

 

17.  Czy w zakresie wyceny należy ująć koszty wykonania projektu wykonawczego?

 

Odp.: Wymagany jest projekt powykonawczy 

 

 

18.  Czy w obiekcie przewidziano system BMS?

 

Odp.: Nie przewidziano.

 

 

19.  Czy w obiekcie przewidziano system SMS? 

 

Odp.: Nie przewidziano.

 

 

20.  Proszę o wskazanie lokalizacji ZK1 z której należy zasilić projektowaną rozdzielnicę RG.

 

Odp.: Złącze ZK1 zlokalizowane jest przy wejściu do budynku od strony północno wschodniej w pobliżu skrzyżowania osi G i 11. (rys. B_13).

 

 

21.  Czy w obiekcie przewidziano zasilacze UPS. Jeżeli tak to proszę o podanie danych technicznych, ilości i lokalizacji tych urządzeń.

 

Odp.: Przewidziano dwa UPS w pomieszczeniu serwerowni nr. 2.7.

 • moc wyjściowa ok. 3kW+ battery pack 3kW,
 • technologia zasilania online,
 • awaryjne wyłączenie zasilania,
 • czas podtrzymania przy 100% obciążenia 10 min,
 • możliwość montowania na stelażu 2U,
 • napięcie zasilania i napięcie wyjściowe 230V,
 • standardowe rozwiązania komunikacyjne USB,
 • temperatur otoczenia 0-40 °C.

 

22.  W przekazanej dokumentacji mamy dwa rysunki o tym samym numerze 08076-B/15. Proszę o wskazanie który z nich jest aktualny.

 

Odp.: Aktualny jest rysunek, na którym pokazano więcej obwodów odbiorczych. Rysunek ten kończący się obwodem o numerze 89 (zasilanie Windy).

 

 

23.  W rozdzielnicy RG nie przewidziano obwodów zasilających urządzenie teletechniczne np. centrala SSP  proszę o uzupełnienie.

 

Odp.: Dla zasilania obwodów teletechniki należy w rozdzielnicy RG przewidzieć cztery dodatkowe jednofazowe obwody zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi C10A.

 

 

24.  Czy system sygnalizacji pożaru ma być zgodny z normą pożarową EN-54 wykonany na systemie dedykowanym.

 

Odp.: Inwestor nie wymaga systemu certyfikowanego przez CNBOP.

 

 

25.  Czy centralkę włamaniową (np. Integra 64 firmy Satel ) wyposażyć dodatkowo w czujki dymu (jest to rozwiązanie nie spełniające przepisów).

 

Odp.: Zgadza się w innych budynkach inwestor ma takie rozwiązanie i preferowane jest zachowanie ze względu na późniejszą jednorodność i ewentualna integracje.

 

 

26.  Dla jakiej kategorii korozyjności ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa?

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie powłok malarskich dla kategorii korozyjności C2, średni okres trwałości do 15lat wg PN-EN ISO 12944-2 (do konsultacji z projektantem konstrukcji).

 

 

27.  Czy w ofercie uwzględnić bramę ogrodzenia, która nie jest uwzględniona w przedmiarach? Jeżeli tak to jakie mam mieć parametry?

 

Odp.: Bramy oraz ogrodzenia nie uwzględniamy w ofercie.

 

 

28.   Na rysunku elementu D-3 brakuje zestawienia elementów stalowych. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp.: Plik zestawienie stali D-3-1.pdf

 

 

29.   Istnieje duża różnica (ponad 2x więcej ton)pomiędzy ilością stali konstrukcyjnej w  przedmiarach, a ilością podaną w projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej. Prosimy o korektę przedmiarów.

 

Odp.: Należy przyjąć ilość stali podaną w projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej. Załączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze, pierwszeństwo w hierarchii dokumentów, zgodnie z projektem umowy stanowią   projekty wykonawcze.

 

 

30.   Jakie warstwy posadzek i dachu wykonać w wiatrołapie, brakuje przekroju w tym miejscu?

 

Odp.:

DACH:

 • papa nawierzchniowa + podkładowa termozgrzewalna
 • blacha trapezowa T35 wys.3,5cm
 • płatwie zetownik Z200 wys.20 co 70cm
 • konstrukcja (arch.- dwuteownik HEB200 / HEB140 wys. 20/14cm)
 • wełna mineralna na ruszcie z siatki stalowej
 • sufit podwieszany k-g

POSADZKA:

 • gres na kleju gr. 2cm
 • wylewka cementowa pod gres 5 cm
 • folia PE 0,2 na zakład
 • izolacja (ROCKWOOL STEPROCK HD 10 cm)
 • folia PE 0,2 na zakład
 • płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15cm
 • podsypka piaskowo- żwirowa zagęszczana mechanicznie warstwowo gr. 30cm
 • grunt rodzimy

 

40. Warstw podbudowy pod nowe warstwy chodnikowe oraz drogowe.

 

Odp.: Projektowane konstrukcje nawierzchni:

 1. Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:
         kostka betonowa 10x20cm – kolor szary  – gr. 8cm;
         podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm;
         chudy beton – gr. 15cm;
         grunt rodzimy
        +  krawężniki bet. 15x30cm

 2. Konstrukcja chodnika:

    płytki kamienne – gr. 2/3 cm;
    zaprawa/klej – gr. 1cm;
    chudy beton – gr. 10cm;
    grunt rodzimy
    +  obrzeża bet. 8x30cm