Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Produkty

Produkty

Produkty

wstecz

Kompleksowa obsługa w zakresie doboru i kompletacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami dotyczącymi eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Pełne wsparcie projektowe i dokumentacyjne podczas realizacji inwestycji.

 

Dostarczamy zakładom przemysłowym odpowiednie rozwiązania w zakresie:

  • Automatyki przemysłowej
  • Technologii zbiornikowych
  • Systemów bezpieczeństwa
  • Elektrotechniki w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Urządzeń i zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • Elektrotermii
  • Systemów IT dla przemysłu
  • Rozwiązań morskich
  • Produkcji urządzeń w wykonaniu Ex certyfikowanych przez IECEx oraz ATEX