Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Mobilny system monitoringu

Mobilny system monitoringu

Mobilny system monitoringu

wstecz

Mobilny system monitoringu obszaru zagrożonego

Mobilny system monitoringu obszaru zagrożonego

BM25 i Radius BZ1 to systemy łączące zalety stacjonarnego systemu detekcji gazu z rozwiązaniami przenośnymi wykorzystującymi komunikację bezprzewodową. Detektory umożliwiają jednoczesny pomiar od 5 do 7 gazów, pracę na baterii do 170 godzin. Posiadają wbudowany sygnalizator oraz lampę ostrzegawczą. Pobór powietrza do analizy może się odbywać dyfuzyjnie lub za pomocą wbudowanej pompki próbkującej.

Mobilny system monitoringu obszaru zagrożonego

Unikatową funkcją BM25 i Radius BZ1 jest możliwość pracy w sieci i tworzenie tymczasowych stałych systemów detekcyjnych. Komunikacja może być zapewniona tradycyjnie za pomocą przewodów (BM25) lub z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej (BM25 oraz Radius BZ1). Urządzenia mogą pracować na wbudowanych akumulatorach (BM25 i Radius BZ1) lub korzystać z stałego zasilania (BM25).

 

Sieć BM25 bez nadrzędnego kontrolera

Sieć BM25 bez nadrzędnego kontrolera

 • Maksymalnie 30 detektorów w sieci
 • Transmisja alarmów gazowych
 • Uruchamianie obwodowej sygnalizacji
 • Sieć bezprzewodowa typu MESH
 • Maksymalna odległość między detektorami: 1000 m

 

Sieć BM25 z kontrolerem

Sieć BM25 z kontrolerem

 • Maksymalnie 16 detektorów w sieci
 • Maksymalna odległość między kontrolerem, a najdalej odsuniętym detektorem: 5000 m
 • Współpraca z kontrolerem x40
 • Wyjścia z kontrolera: przekaźniki, 4-20mA, RS485, Wireless

BM25 - detektor wielogazowy do stref Ex i górnictwa

BM25 - detektor wielogazowy do stref Ex i górnictwa

 • Jednoczesny pomiar do 5 gazów
 • Praca w sieci bezprzewodowej SMART Wireless(transmisja alarmów)
 • Odczyt w ppm, % DGW lub % objętości
 • Odczyt w ppm lub % objętości
 • Czas pracy do 170 godzin, archiwizacja danych przez 4 miesiące
 • Silny alarm dźwiękowy (103 dB przy 1 m) i świetlny
 • Możliwość wyposażenia w pompkę próbkującą
 • Certyfikat ATEX: I M1 / II 1G (strefa: 0, 1, 2)

 

MX40 – kontroler urządzeń bezprzewodowych

MX40 – kontroler urządzeń bezprzewodowych

 • 32 kanały pomiarowe
 • Gromadzenia i analiza danych pomiarowych z detektorów BM25
 • Obsługa maksymalnie 16 detektorów BM25 w jednej sieci
 • Archiwizacja danych pomiarowych, alarmów
 • SiteWatch – funkcja wysyłania SMS i email z powiadomieniami
 • Wyjście RS485 Modbus
 • Możliwość podłączenia tradycyjnych detektorów przewodowych

 

RADIUS BZ1 – detektor wielogazowy do strefy i górnictwa

RADIUS BZ1 – detektor wielogazowy do strefy i górnictwa

 • Jednoczesny pomiar do 7 gazów (maksymalnie 6 sensorów pomiarowych)
 • Opcjonalnie obsługa sieci LENS Wireless (łącznie do 25 urządzeń BZ1 lub Ventis Pro)
 • Różne metody pomiarowe: sensory katalityczne, elektrotechniczne, IR, PID
 • Odczyt w ppm, % DGW lub % objętości
 • Czas pracy do 168 godzin, archiwizacja danych przez 3 miesiące (max 60 alarmów)
 • Silny alarm dżwiękowy (108 dB przy 1 m) i świetlny LED
 • Kompatybilny z iNet i DSX
 • Certyfikat ATEX: II 1G (strefa: 0,1, 2)