Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Konferencje

Konferencje

Konferencje

wstecz

Firma ASE ATEX organizuje już od 20 lat konferencje techniczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Program konferencji skierowany jest do kadry inżynierskiej i menadżerskiej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego oraz funkcjonalnego, do elektryków, automatyków i mechaników. Odzwierciedla wielowymiarowość zagadnień jakie należy w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa poznać, a następnie zintegrować w projekcie, wdrożyć oraz bezpiecznie eksploatować.

 

 

Rozszerzeniem Konferencji tematycznych stały się seminaria techniczne w poszczególnych regionach Polski. W ramach jednodniowych, bezpłatnych seminariów proponujemy przegląd aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przeciwwybuchowego, przegląd nowości technicznych, możliwości wykonawczych i wdrożeniowych.  Jest to propozycja dostosowana do branż, regionów i aktualnych potrzeb, jak również okazja do bieżącej wymiany doświadczeń środowisk przemysłowych w danym regionie. W ramach seminariów zapraszamy zarówno uznanych ekspertów zewnętrznych, jak i branżowych specjalistów naszej firmy, a także firm i środowisk z nami współpracujących.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.asekonferencje.com.pl