Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Grzejniki i grzałki

Grzejniki i grzałki

Grzejniki i grzałki

wstecz

CSN Grzejniki Ex przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych – spełniają wymagania wszystkich grup urządzeń przeciwwybuchowych oraz klas temperaturowych od T1 do T5 oraz Strefy 1 i 2 . CSN Grzejniki posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z normami, są testowane i dopuszczone przez jednostkę notyfikowaną PTB.

 

Dostępne są wykonania specjalne grzejników: 

  • stal nierdzewna: materiał 1.4541
  • cecha przeciwwybuchowości: EEx d IIC

CSN Grzejniki Ex mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: zakłady chemiczne, zakłady i składy lakierów i farb, zakłady petrochemiczne i gazownicze, statki, rozdzielnie gazu, oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne, akumulatorownie, lakiernie, magazyny wyrobów chemicznych itp.