Newsletter

X
Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Detekcja gazów

Detekcja gazów

Detekcja gazów

wstecz

 Realizacja przemysłowych systemów detekcji gazu:

 • Determinacja i weryfikacja wymaganego poziomu SIL
 • Dobór technologii detekcyjnych
 • Dobór ilości i rozmieszczenia detektorów pomiarowych – wykorzystanie symulacji 3D
 • Ustalenie wymaganych progów alarmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dobór urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych
 • Integracja z systemami zewnętrznymi: wentylacja, układy odcinające
 • Integracja z systemem nadrzędnym: DCS, SCADA
 • Specyfikacja wymagań dla układów podtrzymania zasilania

 

 

Dostawca najnowocześniejszych technologii na rynku

Systemy detekcji działąją w oparciu o różne metody pomiarowe. Wybór każdej znich powinien być poprzedzony analizą parametrów i warunków pracy. Stosowane przez nas technologie pomiarowe:

 • Detektory otwartej ścieżki – Open Path Detection
 • Detektory ultrasonicne – Ultrasonic Detection
 • Absorbcji podczerwienie – Infrared IR
 • Fotojonizacyjna – PID
 • Detektory katalityczne, elektrochemiczne, półprzewodnikowe oraz inne

 

 

SIL – Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów detekcyjnych

Systemy detekcji oferowane przez ASE budowane są w oparciu o urządzenia posiadające odpowiednie parametry niezawodnościowe, potwierdzone przez niezależne jednostki certyfikujące.

 • Detektory gazu z SIL2, centrale pomiarowe SIL2, a nawet SIL3.
 • ASE zapewnia obliczenia poziomów SIL dla całych systemów detekcyjnych
 

 

 

Systemy detekcji dla aplikacji morskich

ASE jest dostawcą systemów detekcji gazu dla aplikacji morskich. Oferowane przez nas rozwiązania posiadają certyfikat zgodności z dyrektywą morską „Marine Equipment Directive 96/98/EC (MED)”.

 

 

 

Symulacje 3D wycieku gazów

ASE wykonuje symulacje komputerowe uwolnień gazów toksycznych i wybuchowych:

 

 • Symulacje komputerowe CFD rozprzestrzeniania się gazu
 • Symulacja wycieków z instalacji ciśnieniowych
 • Optymalizacja ilości detektorów pomiarowych
 • Maksymalne pokrycie obszaru detekcją